Profetie in de Bijbel

Profetie

De wereld gaat ooit voorbij

1 Johannes 2:15-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-12-2016 | gewijzigd: 11-12-2016
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: Wereld, einde, eeuwigheid

Samenvatting

De wereld houdt op te bestaan, maar wie de wil van God doen blijven altijd.

Bijbeltekst

15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Uitleg

Johannes drukt christenen op het hart de wereld en wat daarin is niet lief te hebben. Het gaat om de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Deze wereld zal voorbij gaan, maar wie de wil van God doet blijft altijd bestaan. Christenen mogen dus hopen op een eeuwig leven.

Vervuld: nee

De wereld waarin we leven (met veel begeerte en hoogmoed) is nog niet voorbij gegaan. Dat zal ooit wel gebeuren. Het kwade zal door Jezus overwonnen worden, maar we mogen ook uitzien naar een nieuwe aarde.

Gerelateerde profetieën

Hemel en aarde zullen vergaan (Heb. 1:10-12)