Profetie in de Bijbel

Profetie

Job wordt verlaten door zijn vrienden

Job 19:13 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-02-2017 | gewijzigd: 13-12-2020
Profeet: Job | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Job, Jezus, discipelen

Samenvatting

Job beschrijft dat zijn vrienden hem hebben verlaten. Eeuwen later blijkt dit betrekking te hebben op Jezus.

Bijbeltekst

13 Mijn broeders heeft Hij ver van mij weggedaan;
en wie mij kennen, zijn geheel van mij vervreemd.

Uitleg

In dit hoofdstuk beschrijft Lot het leed dat hem wordt aangedaan. Vanaf vers 6 lezen we dat het God is die Job laat lijden. Het lijkt een voorafspiegeling van het lijden dat God aan Jezus oplegt. Vers 13 beschrijft dat God de broeders van Job ver van hem heeft weggedaan en zijn bekenden totaal van hem heeft vervreemd.

Een andere uitleg is dat het boek Job een profetie is over het Joodse volk. Dat heeft zwaar geleden maar bleef God trouw.

Vervuld: ja

In Mat.26:56 lezen we dat de discipelen Jezus verlieten en vluchtten toen Hij gevangen werd genomen.