Profetie in de Bijbel

Profetie

Tweede opstanding van doden en witte troon

Openbaring 20:11-15 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-05-2017 | gewijzigd: 28-05-2017
Profeet: Johannes | Geadresseerde: gelovigen
Trefwoorden: opstanding, troon

Samenvatting

Johannes beschrijft de tweede opstanding en de rechtszaak voor de grote witte troon.

Bijbeltekst

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.
12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.
15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Uitleg

Aan het begin van dit gedeelte lezen we dat een grote witte troon verschijnt. Aarde en hemel vluchten weg voor Degene die op de troon zit. Het gaat om Jezus, de Rechter die komt oordelen.

Daarna volgt een opstanding van de doden. Een andere groep is al ruim duizend jaar eerder opgestaan. Dat is de groep gelovigen die heeft volgehouden ondanks vervolging. Ze hebben een bestuursfunctie in het Messiaanse rijk kregen.

Dit keer staan alle andere mensen op uit de dood: klein en groot, doden uit de zee en doden uit het rijk van de dood. Er gaan verschillende boeken open:
- boek des levens
- en "de boeken"
De doden worden geoordeeld overeenkomstig ieders werken die opgetekend zijn in "de boeken". Dat klinkt angstwekkend. Op grond van iemands werken kan niemand stand houden voor God. Gelukkig staat er ook dat ook gekeken wordt naar het boek des levens. Iedereen die Jezus als zijn verlosser heeft aangenomen, staat in dit boek en heeft eeuwig leven. Wie niet in dit boek staat wordt in de poel van vuur geworpen, net als de dood en het rijk van de dood. In vers 10 lezen we dat ook de duivel, het beest en de valse profeet daar al in geworpen zijnn.

Vervuld: nee

De tweede opstanding en de rechtszaak bij de grote witte troon hebben nog niet plaatsgevonden.

Opmerkingen

Meer over het oordeel voor de grote witte troon staat op de site van Got Questions.