Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël zal geen verdeeld land meer zijn

Jesaja 11:13 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2012 | gewijzigd: 07-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, juda, diaspora, Jesaja

Samenvatting

Als de Joden teruggekomen zijn na de diaspora zal het land niet meer in tweeën verdeeld zijn.

Bijbeltekst

13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen,
en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden.
Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.

Uitleg

In de verzen hiervoor profeteert Jesaja dat de Joden na de diaspora zullen terugkeren naar Israël. Hier beschrijft hij dat er geen ruzie meer is tussen het noordelijke en zuidelijke rijk, maar dat Israël één land zal zijn.

Vervuld: ja

Israël is nu een onverdeeld land.

Opmerkingen

Zie ook Ezechiël 37:22