Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensen zullen spotten met de wederkomst

2 Petrus 3:3-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-03-2018 | gewijzigd: 06-04-2018
Profeet: Petrus | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: spotters, wederkomst

Samenvatting

Er zullen mensen komen die spotten met de terugkomst van Jezus.

Bijbeltekst

3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

Uitleg

In dit derde hoofdstuk van de tweede brief van de apostel Petrus gaat het over dingen die in de eindtijd gebeuren. Het hoofdstuk begint met een bemoediging voor wie zich met dit onderwerp bezighoudt. In 'het laatste der dagen' komen er mensen die spottend zullen zeggen: "waar blijft Jezus nou? Sinds het begin van de schepping is er nog niets veranderd". Petrus geeft ook nog een eigenschap van deze spotters. Het zijn mensen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen.

Vervuld: ja

Er zijn mensen die de terugkeer van Jezus niet serieus nemen en zelfs spotten met mensen die dat wel doen. God past niet in hun wereldbeeld en een God die terugkeert op de aarde om deze te oordelen klinkt voor hen helemaal vreemd.

Opmerkingen

D.A. Carson schreef in het dagboek 'For the Love of God - Volume 2' uitgebreider over deze tekst. Hier een korte samenvatting in het Nederlands.