Profetie in de Bijbel

Profetie

De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd

Handelingen 15:13-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-05-2020 | gewijzigd: 16-06-2020
Profeet: Jakobus | Geadresseerde: synode van Jeruzalem
Trefwoorden: David, Israël

Samenvatting

Jakobus zegt dat de vervallen hut van David weer wordt opgebouwd, joden dan God zullen zoeken en er dan heidenen zijn over wie de naam van God is uitgesproken.

Bijbeltekst

13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij.
14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen.
15 En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten,
17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Uitleg

Op de synode van Jeruzalem discussiëren de leiders van de kerk over de vraag aan welke joodse regels gelovigen zich moeten houden. Moeten ze zich laten besnijden? Gelden de wetten van Mozes? De kerkleiders concluderen dat de heidenen geen joden hoeven te worden. Jakobus haalt een profetie van Amos (Amos 9:11-12) aan waarin staat dat er ooit een tijd komt dat de vervallen hut van David weer opgebouwd wordt zodat de joden die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie Zijn naam is uitgeroepen.

Wat leren we hier:
1. De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd.
2. In die tijd zullen er joden overgebleven zijn.
3. Deze joden zullen de Heere zoeken.
4. Er zullen heidenen zijn over wie de naam van de Heere is uitgeroepen.

Vervuld: gedeeltelijk

Deze profetie voor een groot deel vervuld:
1. De wederopbouw van 'de vervallen hut van David' (Israël) is gaande.
2. Toen de wederopbouw begon waren er nog steeds joden overgebleven.
3. Veel joden zoeken de Heere (maar nog niet alle joden erkennen Jezus als Zoon van God).
4. Er zijn heidenen over wie de naam van de Heere is uitgeroepen (christenen).