Profetie in de Bijbel

Profetie

Burgeroorlog in Egypte

Jesaja 19:1-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-11-2012 | gewijzigd: 04-11-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Egypte
Trefwoorden: Egypte, Jesaja, burgeroorlog, wrede heerser, harde heren

Samenvatting

Jesaja profeteert over een burgeroorlog in Egypte

Bijbeltekst

1 De last over Egypte.

Zie, de HEERE rijdt op een snelle wolk
en komt in Egypte.
De afgoden van Egypte zullen beven voor Zijn aangezicht
en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste.
2 Dan zal Ik Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren,
zodat zij zullen strijden, eenieder tegen zijn broeder, en eenieder tegen zijn naaste,
stad tegen stad,
koninkrijk tegen koninkrijk.
3 De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden.
Ik zal hun plannen in de war brengen.
Dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de dodenbezweerders,
de geesten van doden, en de waarzeggers.
4 Ik zal de Egyptenaren overgeven in de hand van harde heren;
een wrede koning zal over hen heersen,
spreekt de Heere, HEERE van de legermachten.

Uitleg

Jesaja profeteert dat er een burgeroorlog komt in Egypte. Egyptenaren zullen tegenover elkaar opgehitst worden en er zal gestreden worden "stad tegen stad" en "koninkrijk tegen koninkrijk". God maakt duidelijk dat Hij de plannen van de Egyptenaren in de war zal sturen (welke plannen zullen dat zijn?). Na de oorlog wordt Egypte overgegeven aan "harde heren" en komt er een wreed heerser aan de macht.

Vervuld: misschien

Misschien kun je 'de Arabische lente' in Egypte zien als vervulling van deze profetie. Egyptenaren hebben tegen elkaar gevochten, er zijn 'harde heren' aan de macht gekomen (de Moslimbroederschap). Het is nog te vroeg om te beoordelen of deze profetie is uitgekomen.