Profetie in de Bijbel

Profetie

Egypte getroffen door ecologische rampen

Jesaja 19:5-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Egypte
Trefwoorden: Egypte, rivieren, Nijl, ecologie, vissen, vissers, landbouw

Samenvatting

Het waterpeil in de rivieren in Egypte daalt drastisch. De gevolgen zijn groot voor de visserij en de landbouw.

Bijbeltekst

5 Het water uit de zee zal opdrogen,
en de rivier zal verzanden en droogvallen.
6 De rivierarmen gaan stinken;
het water in de rivieren van Egypte zakt, ze vallen droog.
Het riet en de biezen verwelken.
7 De papyrusplanten langs de Nijl, aan de monding van de Nijl,
en alles wat ingezaaid is langs de Nijl,
zullen verdorren, verwaaien; en het zal er niet meer zijn.
8 Treuren zullen de vissers, en rouwen
allen die vishaken uitwerpen in de Nijl;
en zij die werpnetten uitzetten over het water, zullen verkommeren.
9 De bewerkers van het gekamde vlas zullen beschaamd worden,
evenals de wevers van linnen.
10 Hun wevers zullen verslagen zijn,
alle loonarbeiders zielsbedroefd.

Uitleg

Jesaja schrijft dat Egypte getroffen wordt door een aantal ecologische rampen:
- het water uit de zee droogt op;
- de rivier verzandt en valt droog;
- stank in rivierarmen;
- planten (ook gewassen) gaan dood;
- vissers hebben nauwelijks nog werk;
- bewerkers van vlas en linnen hebben nauwelijks nog werk;
Wat de oorzaak is van deze rampspoed meldt Jesaja niet.

Vervuld: misschien

Volgens Chuck Smith is dit in de twintigste gebeurd na de bouw van de Aswandam. Het waterpeil daalde, waardoor het aantal vissen in de Nijl afnam en vissers zonder werk kwamen te zitten. Doordat de Nijl minder water afvoerde, kwam zout water het land binnen. Dat veroorzaakte sterfte van gewassen.