Profetie in de Bijbel

Profetie

In vijf steden in Egypte zal Hebreeuws worden gesproken

Jesaja 19:18 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-11-2012 | gewijzigd: 05-06-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Egypte, Jesaja, Hebreeuws, taal, Stad van de Zon

Samenvatting

Jesaja profeteert dat er vijf steden in Egypte zullen zijn waar Hebreeuws wordt gesproken.

Bijbeltekst

18 Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad van de zon.

Uitleg

Jesaja profeteert dat er vijf steden in Egypte zullen zijn waar Hebreeuws wordt gesproken en de God van Israël als God erkennen. Interessant is dat Jesaja ook de naam van één van de steden noemt: Stad van de Zon. In de NBG-vertaling 1951 heet deze stad overigen Stad der Verwoesting en er zijn ook bijbels die vertaald hebben Stad der Verstoring. De Dodezeerollen spreken van Stad van de Zon.

Vervuld: nee

Voertaal in Egypte is nog overal Arabisch.