Profetie in de Bijbel

Profetie

Aanleg snelweg tussen Egypte, Israël en Assyrië

Jesaja 19:23-25 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, Egypte, Israël, Assyrië

Samenvatting

Er komt een snelweg te liggen die Egypte, Israël en Assyrië met elkaar verbindt. Egypte en Assyrië zullen samen God dienen.

Bijbeltekst

23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.
24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

Uitleg

Jesaja profeteert dat er een snelweg kom te liggen die Egypte, Israël en Assyrië met elkaar verbind. Via die weg komen de Assyriërs naar Egypte en de Assyriërs in Egypte en samen zullen de God dienen. God zal vervolgens Egypte en Assyrië zegenen. God noemt Egypte zelfs "Mijn volk".

Vervuld: nee

Er liggen natuurlijk wel wegen tussen Egypte, Israël en het huidige Irak, maar door alle grensovergangen is het niet echt makkelijk om die route af te leggen. Egypte en Assyrië dienen nog niet samen de God van Israël.