Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja over de val van Egypte

Jesaja 20:1-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël, Egypte, Cusj
Trefwoorden: Egypte, Assyrië, blote billen, gevangenen

Samenvatting

Assyrië valt Egypte binnen en voert de krijgsgevangenen met bloten billen af.

Bijbeltekst

1 In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod, toen Sargon, de koning van Assyrië, hem gezonden had en hij tegen Asdod streed en het innam –
2 in die tijd sprak de HEERE door de dienst van Jesaja, de zoon van Amoz: Ga, maak het rouwgewaad van om uw middel los en doe uw schoenen van uw voeten. En hij deed dat. Daar ging hij dan, naakt en barrevoets.
3 Toen zei de HEERE: Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar naakt en barrevoets rondloopt, als teken en wonder voor Egypte en Cusj,
4 zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Cusj wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, tot schande van Egypte.
5 Men zal ontsteld en beschaamd zijn vanwege Cusj, hun verwachting, en vanwege Egypte, hun eer.
6 En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen: Zie, zo is het gegaan met onze verwachting, waar wij naartoe vluchtten om hulp, om gered te worden van de koning van Assyrië! Hoe zullen wíj dan ontkomen?

Uitleg

De regio wordt bedreigd door het sterke Assyrië. Egypte en Cusj (Nubië) zoeken steun bij elkaar, maar Egypte wordt toch verslagen. De gevangenen worden met blote billen (beschamend) afgevoerd door de veroveraar.

Jesaja kondigde de rampspoed op een bijzonder manier aan: drie jaar lang liep hij rond als een gevangene; op blote voeten en zonder normale kleren aan.

Deze profetie kun je zien als een waarschuwing aan het volk van God. Dat moet niet de steun zoeken bij mensen of in bondgenootschappen, maar bij God. Psalm 60:13 ondersteunt dat. Daarin staat "Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos."

Vervuld: onbekend

Of dit zich al afgespeeld heeft, moet ik nog uitzoeken.