Profetie in de Bijbel

Profetie

God zendt een bevrijder naar Egypte

Jesaja 19:20-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-11-2012 | gewijzigd: 24-11-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Egypte
Trefwoorden: Egypte, verlosser, burgeroorlog, God, straf, genezing, offers

Samenvatting

Egypte zal een moeilijke tijd doormaken, maar als ze God aanroepen zal hij een bevrijder sturen.

Bijbeltekst

Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden.
21 Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen.
22 Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.

Uitleg

Jesaja schrijft in dit hoofdstuk over een zware tijd die Egypte doormaakt. Er is burgeroorlog en de bevolking leeft onder een dictator. Als degene die onderdrukt worden God aanroepen, stuurt hij een verlosser. Hij zal de Egyptenaren redden. De Egyptenaren zullen hem offers brengen, beloften doen (en die nakomen). God zal hen een heilzame straf opleggen, hun gebeden verhoren en ze genezen.

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd.