Profetie in de Bijbel

Profetie

Simeon profeteert over het kind Jezus

Lucas 2:27-32 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-12-2012 | gewijzigd: 01-12-2012 | 2 reacties
Profeet: Simeon | Geadresseerde: Maria en Jozef
Trefwoorden: Simeon, Jezus, Maria, Jozef, zegeningen

Samenvatting

Als Jezus en Maria met hun zoontje in de tempel komen, spreekt de oude Simeon een profetie over Jezus uit.

Bijbeltekst

27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet,
28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:
29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,
30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,
32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.

Uitleg

Maria en Jozef komen met het kindje Jezus in de tempel. Daar neemt de oude Simeon Hem in de armen en spreekt een profetie uit. Hij zegt dat Jezus een licht zal zijn om de heidenen te verlichten en om Gods volk te verheerlijken. Dat eerste aspect duidt op de Christenen die Jezus als verlosser zien. Het tweede aspect moet later duidelijk worden.

Vervuld: gedeeltelijk

Voor de heidenen is Jezus het Licht van God. Elk jaar met kerst wordt herdacht dat dat Licht in de wereld is gekomen. Voor Israël is de heerlijkheid eeuwenlang uitgebleven. Pas sinds de terugkeer van de joden naar het land Israël wordt die zichtbaar.

Reacties

clomid side effects in men Jerrod, USA 2022 06 28 08 01 13

rapocloma | 28-01-2023 15:35

An association between FO and higher mortality has also been shown in critically ill patients with less severe forms of AKI 18 21 kamagra online with next day shipping

rapocloma | 02-02-2023 01:54

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder