Profetie in de Bijbel

Profetie

De tijd van de komst van de Messias de Vorst bekendgemaakt

Daniël 9:24-25 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-01-2013 | gewijzigd: 04-11-2014
Profeet: Engel Gabriël | Geadresseerde: Daniël
Trefwoorden: Daniël, Gabriël, 69 weken, jaarweken, Messias de Vorst, Palmpasen, Jezus

Samenvatting

Engel Gabriël vertelt aan de profeet Daniël wanneer de Messias de Vorst komt.

Bijbeltekst

24 Zeventig weken zijn er bepaald
over uw volk en uw heilige stad,
om de overtreding te beëindigen,
de zonden te verzegelen,
de ongerechtigheid te verzoenen,
om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,
om visioen en profeet te verzegelen,
en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.
25 U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord uitgaat
om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen
tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden,
maar wel in benauwde tijden.
26 Na de tweeënzestig weken
zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Uitleg

Tijdens een intens gebed krijgt de profeet Daniël in Babel bezoek van de engel Gabriël. Die heeft voor Daniël enkele van de meest bijzondere profetieën die ooit in de Bijbel zouden komen. Daniël krijgt onder andere te horen wanneer Messias de Vorst zal komen. Deskundigen zijn het er niet over eens of hier de geboorte van Jezus wordt voorspeld of zijn intrede als koning (wat we met Palmpasen herdenken). Gabriël legt uit dat de datum waarop Messias de Vorst komt redelijk eenvoudig te berekenen is. We moeten kijken naar het moment waarop "het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen". Het gaat om de toestemming van de leiding van Babel aan de Joden om uit ballingschap terug te keren naar Israël. Vanaf dat moment, tot de komst van Messias de Vorst zullen 69 weken (7+62) verstrijken. Een week moeten we hier niet zien als een periode van 7 dagen, maar van 7 jaren (dit is in de ogen van ons misschien vreemd, maar voor Joden destijds niet).

69 weken van jaren is (69x7=) 483 jaar.

In Nehemia 2 lezen we dat koning Arthahsasta in het twintigste jaar van zijn regering de joden toestemming gaf terug te keren naar Jeruzalem. In geschiedenisboekjes is Arthahsasta bekend onder de Griekse naam Artaxerxes. Die zou met regeren begonnen zijn in het jaar 475 (of 474) voor Christus (de eerste tien jaar regeerde hij samen met zijn vader). Het twintigste jaar van zijn bewind zou het jaar 455 voor Christus geweest kunnen zijn.

Gaan we 483 jaar verder in de tijd, dan komen we uit in het jaar 28 na Christus. Dat moet dus het jaar geweest zijn dat de Messias de Vorst zich presenteerde. Daarmee zou de intocht in Jeruzalem bedoeld worden.

In vers 26 lezen we dat de Messias datzelfde jaar uitgeroeid zou worden "maar het zal niet voor Hemzelf zijn". Die laatste toevoeging is fascinerend. Jezus zou niet voor zichzelf sterven maar voor onze zonden!

Interessant is dat Jezus de Joden kwalijk nam dat ze de datum van de komst van de Messias niet zagen aankomen. Dat was de reden van de verwoesting van de tempel.

Vervuld: ja

Hoewel we niet precies kunnen achterhalen wanneer het startpunt van de berekening is, kunnen we ervan uitgaan dat deze profetie is uitgekomen.

Opmerkingen

Fascinerend hoe Gabriël op de dag nauwkeurig bekendmaakt wanneer deze profetie uitkomt. Misschien kunnen we hieruit leren dat we andere profetieën heel nauwkeurig moeten bekijken.

Een interessant boek over Daniël 9 is The Coming Prince van Sir Robert Anderson. Hoewel het geschreven is in 1881 is het nog steeds verkrijgbaar. Het is ook als PDF te lezen op internet.