Profetie in de Bijbel

Profetie

Een maagd zal zwanger worden

Jesaja 7:14 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-01-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Koning Achaz
Trefwoorden: Achaz, maagd, maria, teken, Immanuel

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de Messias geboren zal worden uit een maagd.

Bijbeltekst

14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Uitleg

Koning Achaz van Juda zit in de problemen. Tegenstanders hebben het koninkrijk Israël al veroverd en bedreigen nu Juda. Hij krijgt adviezen van de profeet Jesaja. Als Jesaja zegt dat Achaz een teken mag vragen van God, slaat hij dat aanbod af. Jesaja geeft dat zelf een teken: een maagd zal zwanger worden, zal een zoon krijgen en hem de naam Immanuel geven. Matteüs en Lukas zeggen dat deze profetie met de geboorte van Jezus vervuld is (. Matt 1:23, Luk 1:31).

Vervuld: ja

Jezus is geboren uit de maagd Maria. Jezus was de "Immanuel" (=God met ons).