Profetie in de Bijbel

Profetie

Het licht van zon en maan zal veel sterker worden

Jesaja 30:26 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-02-2013 | gewijzigd: 06-02-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jesaja, zon, maan, zonlicht

Samenvatting

Jesaja profeteert da het licht van de zon en de maan veel sterker worden dan normaal.

Bijbeltekst

26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon,
en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen,
op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden
en de wond die het is toegebracht, zal genezen.

Uitleg

Jesaja profeteert over bijzondere verschijnselen aan de hemel. Het licht van de volle maan zal net zo fel zijn als het licht van de zon en dat van de zon zal zeven keer zo sterk zijn als het licht van zeven dagen (dus 49 keer zo sterk als op een normale dag?). Het gaat niet om een straf, maar een zegen. De verschijnselen worden genoemd in een passage die gaat over wat er gebeurt "op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen".

Vervuld: nee

Voor zover bekend hebben deze verschijnselen zich nog niet voorgedaan.