Profetie in de Bijbel

Profetie

Het land Israël wordt geboren op één dag

Jesaja 66:7-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-02-2013 | gewijzigd: 18-10-2014
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, 1948, oprichting, staat

Samenvatting

Jesaja profeteert dat Israël geboren wordt op één dag. Die dag was 14 mei 1948.

Bijbeltekst

7 Voordat zij weeën kreeg,
heeft zij gebaard.
Nog voor een wee over haar kwam,
heeft zij een jongetje ter wereld gebracht.
8 Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Zou een land geboren kunnen worden
op één dag?
Zou een volk geboren kunnen worden
in één keer?
Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen,
of zij heeft haar zonen al gebaard.

Uitleg

Jesaja profeteert hoe op één dag de staat Israël wordt opgericht. Die dag was 14 mei 1948, toen David Ben-Goerion in Tel Aviv de staat Israël uitriep. De voorbereidingen voor een joodse staat waren decennia eerder al begonnen, maar hoe het land zou moeten heten was tot het laatst niet duidelijk. De dag voor het uitroepen van de staat, belde Ben Goerion met de Amerikaanse president om hem zijn steun te vragen. Toen de president vroeg "Hoe gaat het land heten?", moest Ben Goerion het antwoord schuldig blijven. Een dag later zei de nieuwe premier dat het land "Israël" heette.

Behalve dat het land die dag een naam kreeg en de onafhankelijkheid uitriep, hield het Britse bestuur over het land op en werd Israël door andere landen erkend.

De weeën zouden pas later komen. Een dag na de oprichting vielen buurlanden het jonge Israël aan. Israël won die oorlog, en alle andere oorlogen waarin tegenstanders Israël van de kaart probeerden te vegen.

Vervuld: ja

Op 14 mei 1948 werd de staat Israël opgericht. Een dag eerder was nog niet bekend hoe het land zou heten.