Profetie in de Bijbel

Profetie

Kindermoord in Bethlehem voorspeld

Jeremia 31:15 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-08-2013 | gewijzigd: 31-08-2013
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: kindermoord, Bethlehem, Jeremia, Herodes, wijzen uit het oosten

Samenvatting

Jeremia voorspelt de kindermoord in Bethlehem, die na de geboorte van Jezus plaatsvond.

Bijbeltekst

15 Zo zegt de HEERE:
Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht,
een zeer bitter geween:
Rachel weent over haar kinderen.
Zij weigert zich te laten troosten
over haar kinderen,
want zij zijn er niet meer.

Uitleg

De wijzen uit het oosten hadden aan koning Herodes beloofd dat ze na hun bezoek aan Jezus, bij hem langs zouden komen. Toen Herodus ontdekte dat ze hun belofte niet waren nagekomen (ze waren gewaarschuwd in een droom), werd hij erg boos. Hij liet soldaten alle jongetjes van twee jaar oud en jonger doden. Volgens Mattheüs werd daarmee de profetie van Jeremia vervuld. Daarin wordt de rouw beschreven na de dood van de kinderen.

Vervuld: ja

Volgens Mattheüs 2:16-18 is deze profetie vervuld na de geboorde van Jezus.