Profetie in de Bijbel

Achtergronden

De zeven feesten van God en hun profetische betekenis

Webmaster3 | ingevoerd: 19-09-2016 | gewijzigd: 12-08-2023
In Leviticus 23 krijgt het volk Israël van God de opdracht jaarlijks zeven feesten te vieren:

1. Pascha
2. Feest van de ongezuurde broden
3. Feest van de eerste vruchten
4. Pinksteren of Wekenfeest
5. Feest van de Bazuinen
6. Verzoendag
7. Loofhuttenfeest

De feesten blijken profetische betekenis te hebben. Ze werpen een licht op het plan van God met Israël en de volken. Elk feest is of wordt door Jezus vervuld. Prof. Johan Malan uit Mosselbaai zet in dit document op deze site van Marc Verhoeven de zeven feesten en hun betekenis op een rij.

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/7Feesten.pdf

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie.

Uw reactie
Controlevraag
Verder