Profetie in de Bijbel

Achtergronden

Vuur en woede van Trump en Jesaja

Webmaster3 | ingevoerd: 10-08-2017 | gewijzigd: 12-08-2023
De Amerikaanse president Donald Trump zette dinsdag 8 augustus de verhoudingen met Noord-Korea op scherp. Hij zei dat dat land te maken zal krijgen met vuur en woede die de wereld nog nooit eerder gezien heeft. Een presentator van de Duitse zender Deutschlandfunk bracht de ochtend erna de uitspraak in verband met Jesaja 66:15. Ook daar wordt gesproken over vuur en woede. Is dat verband terecht?

Wat staat in Jesaja 66:15? Voor de context kijken we naar de verzen 14 tot en met 17. In de Herziene Statenvertaling lezen we:

14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn,
en uw gebeente zal groeien als het jonge gras.
Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren,
maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn.
15 Want zie, de HEERE zal komen in vuur,
en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,
om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden,
Zijn bestraffing in vlammen van vuur.
16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees.
Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.
17 Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen
achter één in hun midden,
die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen,
tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.


Jesaja 66 beschrijft een tijd waarin er vrede en vreugde zal zijn voor Israël. In die tijd zullen de tegenstanders van God gestraft worden. God zal die klus zelf klaren. Hij zegt dat Hij komt in woede met vuur en met strijdwagens als een wervelwind. God staat hier dus tegenover Zijn tegenstanders. Hier wordt een veel groter conflict beschreven dan een mogelijk militair treffen van de VS en Noord-Korea. Jesaja 66 heeft dan ook weinig mee te maken.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie.

Uw reactie
Controlevraag
Verder