Profetie in de Bijbel

Achtergronden

Wat is er toch met 23 september?

Webmaster3 | ingevoerd: 09-09-2017 | gewijzigd: 12-08-2023
Er was iets aan de hand met 23 september 2017. Zelfs mensen die niets met het geloof hebben, spraken christenen aan met de vraag wat er toch met die datum is. Maar wat? Zou de wereld vergaan? Zouden alle christenen van de aarde verdwijnen? Zou Jezus terugkomen? Dat is allemaal nog niet gebeurd. Maar wat was er dan aan de hand?

Waar komt de datum 23 september vandaan?


In Openbaring 12 schrijft Johannes:

1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.
4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.
5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.


De Amerikaan Scott Clarke ontdekte dat de beschrijving die Johannes geeft exact overeenkomt met de stand van zon, maan en sterren op 23 september 2017. Die dag stond de zon in het sterrenbeeld Maagd, de maan staat onder haar voeten en boven haar hoofd stonden twaalf sterren (negen van het sterrenbeeld Leeuw plus drie planeten). Onder de 'buik' van de maagd stond de planeet Jupiter. Die heeft net 42 weken in de buik gezeten.

Hoe uniek is deze samenstand?


Zeer uniek. Met het computerprogramma Stellarium kun je berekenen hoe de stand van de hemellichamen op elk gewenst moment is. De samenstand die Johannes ziet, doet zich alleen voor op 23 september 2017. Hij heeft zich de afgelopen 6000 jaar niet eerder voorgedaan en zal zich de komende duizenden jaren niet herhalen, zeggen mensen die het onderzocht hebben.


Mag je naar sterren kijken? Dat is toch astrologie?


Zon, maan en sterren zijn door God gemaakt. In Genesis 1:4 lezen we dat ze niet alleen dienen om de tijd af te lezen, maar gebruikt worden om tekens te geven (de wijzen uit het oosten begrepen dat). God zelf praat met Job over sterrenbeelden en de dierenriem (Mazzarot):

31 Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden,
of de ketenen van de Orion losmaken?
32 Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd,
en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden?


Het kijken naar de hemellichamen en het constateren dat hun positie lijkt op die door Johannes is gezien, heeft niets te maken met het voorspellen van de toekomst.

Alleen maar een samenstand?


Nee. Opmerkelijk is dat 23 september samenviel met het moment dat het bazuinenfeest gevierd werd (Jom Teroea), een van de zeven Bijbelse feesten die de joden van God in de woestijn kregen. Omdat dit feest pas begint als twee getuigen de sikkel van de nieuwe maan hebben gezien, weet niemand op welke dag en welk uur dit zal zijn. Interessant is dat Jezus vier van de Bijbelse feesten inmiddels vervuld heeft en het bazuinenfeest het eerstvolgende feest is dat op vervulling wacht.

Klopt de theorie van Clarke?


Met het computerprogramma Stellarium kan iedereen zelf zien hoe de stand van de hemellichamen op elke dag in elk jaar volgens berekeningen is. Inderdaad is dan de samenstand te zien die Openbaring 12 beschrijft. Er is wel een zwak punt: kun je de 12 sterren boven Maagd echt als 'kroon' zien?
Andre Piet wees op de website GoedBericht verder op een inconsequentie. Als de vrouw in Openbaring 12 aan de hemel te zien is, waar is de draak dan te vinden die in hetzelfde hoofdstuk genoemd wordt. Met het sterrenbeeld draak lijkt rond 23 september niets bijzonders aan de hand te zijn.

Maar niemand weet toch de dag of het uur?


Vaak wordt gewezen naar Matt. 24:36 waarin Jezus zegt dat van de dag en het uur niemand weet.
Daarop zou je als reactie dit kunnen zeggen: Toen Jezus de uitspraak deed wist niemand (behalve de Vader) dag en uur. Maar daarna is aan Paulus en Johannes het een en ander geopenbaard waardoor wij nu meer te weten. Paulus schrijft aan de Tessalonicenzen juist dat de Dag van de Heere als een dief in de nacht komt voor wie in duisternis is.

Wat is er op 23 september gebeurd?


Niet de opname van de gemeente, niet het einde van de wereld. Wel was de samenstand die in Openbaring 12 werd beschreven aan de hemel te zien. Mogelijk is het een teken voor iets wat komen gaat. Zie het als een waarschuwingsbord langs de weg. Dat zie je voordat je op het gevaarlijke punt komt.

Waarom hebben veel christenen moeite met de idee├źn van Clarke?


- Hij komt met een datum.
- Hij kijkt naar sterren en planeten.
- Hij praat over de opname van de gemeenten (in veel kerken een zelden besproken of omstreden onderwerp).
- Hij zegt dat de kerk niet geboren is met Pinksteren, maar dat toen slechts de conceptie plaatsvond. De geboorte zal zijn, kort voordat de kerk van de aarde wordt weggerukt. Dit wegrukken is volgens Clarke de wedergeboorte.

Vergaat de wereld binnenkort?


Het korte antwoord is: nee. De Bijbel leert ons dat er nog veel moet gebeuren voordat de aarde (en hemel) ophouden te bestaan en vervangen worden door een nieuwe aarde (en hemel). Wat moet er nog gebeuren?
- Christenen worden weggerukt van de aarde.
- De mensen die overblijven gaan door zeven zeer zware jaren.
- Jezus keert terug op aarde en gaat duizend jaar regeren.
- Na die duizend jaar wordt de duivel definitief verslagen en komen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Waar vind ik meer informatie?


Scott Clarke hield een boeiende presentatie op een conferentie waarop hij uitlegt hoe hij tot zijn theorie is gekomen en ingaat op enkele kritiekpunten.


Meer video's op het YouTubekanaal van Clarke: https://www.youtube.com/user/eternalrhythmflow.

Volgens Dr. William Welty heeft het teken van Openbaring 12 niets te maken met een samenstand van hemellichamen. God zal sterren en planeten nooit gebruiken om boodschappen door te geven. Hij komt tot die conclusie door de Griekse en Hebreeuwse teksten van de Bijbel te bestuderen.


Gefundeerde kritiek op de theorie over 23 september komt ook van End Time Survivors.


Een lezenswaardig artikel van Jaap Dieleman in de Heilbode: https://www.heilbode.nl/artikelen/1128/23-september-2017.html

Een zeer goed artikel (of eigenlijk meer een handboek) over dit onderwerp schreef blogger Gary. Wim Jongman vertaalde het in het Nederlands: http://www.wimjongman.nl/nieuws/2017/informatie-teken/informatie-teken.html

En verder: studeer in de Bijbel, het woord van God.

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie.

Uw reactie
Controlevraag
Verder