Profetie in de Bijbel

Profeet

Nathan

Leefde: 10de eeuw v.Chr.

Profeet in de tijd van Koning David. Hij berispte David inzake zijn overspel met Batseba en zei dat hij geen tempel mocht bouwen.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
2 Samuël1 Jezus zal afstammen van David (2 Sam. 7:12-16)

Terug