Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal afstammen van David

2 Samuël 7:12-16 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-11-2012
Profeet: Nathan | Geadresseerde: David
Trefwoorden: David, Nathan, Messias, Jezus, koningshuis

Samenvatting

Nathan zegt tegen David dat diens koningshuis altijd stand zal houden. Dat impliceert dat de messias afstamt van David.

Bijbeltekst

12 Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen.
13 Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.
14 Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen.
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb.
16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.

Uitleg

De profeet Nathan vertelt koning David hoe het verder zal gaan met zijn koningshuis. De zoon van David (Salomo) zal een tempel bouwen. God zal als een vader voor hem zijn, maar zal hem ook straffen als dat moet (wat ook zal gebeuren). Ook vertelt Nathan dat het koningshuis van David altijd stand zal houden. Dat impliceert dat de messias afstamt van David.

Vervuld: ja

Jezus stamt af van David.