Profetie in de Bijbel

Profeet

Henoch

Leefde: vanaf voor de zondvloed.

Henoch was de zoon van Jered en de overgrootvader van Noach. Hij leefde 365 jaar op aarde. Hij is niet gestorven. Genesis 5:24 vermeldt: Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Judas1 Henoch profeteerde over het oordeel van God (Judas. 1:14-15)

Terug