Profetie in de Bijbel

Profeet

demonen

In Mattheüs, Marcus en Lucas lezen we dat Jezus een man ontmoet die bezeten is door demomen. Die doen profetische uitspraken.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Mattheüs1 Jezus zal ooit de demonen straffen (Mat. 8:28-34)

Terug