Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden zullen per vliegtuig terugkeren in Israël

Jesaja 11:14 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-10-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: vliegen, vliegtuig, Luchthaven Ben-Gurion, terugkeer, joden, Jesaja, schouder

Samenvatting

Jesaja profeteert dat de joden die terugkeren naar hun land, zullen vliegen en neerstrijken in het westen van Israël.

Bijbeltekst

14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab,
en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.

Uitleg

Dit vers komt uit een gedeelte waarin Jesaja schrijft dat de joden die verspreid zijn over de aarde ooit terug zullen keren in Israël. Hij schrijft dat ze zullen vliegen en neerstrijken op de schouder van de Filistijnen in het westen. Het woord vliegen ontbreekt in de Herziene Statenvertaling, maar staat wel degelijk in het Hebreeuwse origineel (עוּף).

De Filistijnen woonden in een deel van de westelijke kuststrook. De schouder is het bovenste gedeelte daarvan. Hier ligt Luchthaven Ben-Gurion. "Het is de belangrijkste en grootste luchthaven van Israël, en tevens de enige met internationaal lijnverkeer", schrijft Wikipedia. De meeste joden die terugkwamen in hun land, landden per vliegtuig op deze luchthaven.

In het tweede deel van dit vers staat dat de joden hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. Edom, Moab en de Ammonieten zijn volken in het huidige Jordanië. Mogelijk gaat het hier om de westelijke Jordaanoever, die na 1950 werd bestuurd door Jordanië maar in 1967 door Israël is terugveroverd.

Vervuld: ja

Veel teruggekeerde joden zijn het land binnengekomen per vliegtuig en geland op Luchthaven Ben-Gurion. De westelijke Jordaanoever wordt sinds de zesdaagse oorlog (1967) niet meer bestuurd door Jordanië.

Opmerkingen

Isaac Newton concludeerde uit dit vers dat de joden ooit vliegend terug zouden komen. Tijdgenoot Voltaire maakte hem belachelijk door te zeggen dat vliegen niet kan. Hij wees hem erop dat als de mens sneller zou gaan dan 100 km per uur, zijn huid zou smelten.

Gerelateerde profetieën

God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)