Profetie in de Bijbel

Profetie

God brengt de Joden weer bijeen

Deuteronomium 30:3-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-02-2021 | gewijzigd: 18-05-2021
Profeet: God | Geadresseerde: Mozes
Trefwoorden: diaspora, terugkeer

Samenvatting

God brengt de Joden die verspreid waren over de aarde terug naar het land van hun voorvaderen. Ze worden welvarend en talrijk.

Bijbeltekst

3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.
4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.
5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Uitleg

In deze verzen leren we een aantal dingen:
1. God zal de Joden weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen Hij ze verspreid heeft.
Vers 4 is een indicatie dat de Joden zeer ver verspreid zouden kunnen worden "aan het einde van de hemel".
2. God brengt de joden terug naar het land van hun voorvaderen. Dus niet zomaar een land.
3. Het zal ze daar goed gaan.
4. Ze zullen talrijker worden dan hun voorvaderen.

Vervuld: ja

1. Vervuld: Joden zijn teruggebracht (Bron: Wikipedia).
2. Vervuld: ze zijn teruggebracht naar Israël.
3. Vervuld: Israël is welvarend. In de lijst van landen naar bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking stond het land in 2009 op de 28ste plaats (bron: Wikipedia).
4. vervuld: er zijn nu waarschijnlijk veel meer Joden dan in de tijd van Mozes.
Alleen al in Israël zelf woonden in 2020 ongeveer 6,4 miljoen joden (bron: Wikipedia), in totaal zijn er tussen 13 en 14,6 miljoen Joden op aarde (bron: Wikipedia).
Het aantal Joden dat met Mozes Egypte verliet bedraagt naar schatting 2 miljoen (bron: Wikipedia).

Opmerkingen

Hoe bijzonder de geschiedenis van het Joodse volk is, legt David Reagan in deze video uit.

Gerelateerde profetieën

De puinhopen worden herbouwd (Jes. 61:4)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
Joden zullen per vliegtuig terugkeren in Israël (Jes. 11:14)
Nog meer Joden zullen terugkeren naar Israël (Jes. 56:8)
Jesaja profeteerde dat joden zouden vliegen (Jes. 60:8)
God brengt de Joden terug (Jer. 30:1-3)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
Israël zal weer bewoond worden door joden (Ez. 36:1-15)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Ezechiëls visioen van de beenderen (Ez. 37:1-14)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)