Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus voorspelt vervolging christenen

Markus 13:9-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-10-2013 | 3 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: vervolging van christenen, Jezus, Olijfberg, toekomst

Samenvatting

Jezus vertelt zijn discipelen dat de christenen vervolgd zullen worden.

Bijbeltekst

9 Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen.
10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
11 En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.
12 En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden.
13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Uitleg

Deze tekst komt uit de onderwijzing die Jezus aan enkele leerlingen gaf over de toekomst. Hij bereidt de discipelen (en andere gelovigen) voor op onderdrukking. Jezus legt uit dat voorgeleiding aan stadhouders en koningen ook nut heeft: ze kunnen er een getuigenis afleggen. Dit tekstgedeelte wordt afgesloten met een bemoedigende zin: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat doet denken aan de zinnen in de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring.

Vervuld: ja

Christenen zijn altijd vervolgd geweest om hun overtuiging. Volgens het boek World Christian Trends. AD 30-AD 2200 zijn bijna 70 miljoen christenen gedood vanwege hun religie sinds de oprichting van de kerk. Bijna 65 procent hiervan zou in de twintigste eeuw om het leven zijn gebracht.

Reacties

finasteride hair Menstrual symptoms are complained of as well, although with reduced intensity, during the HFI

rapocloma | 27-01-2023 21:00

stromectol ebay Instead, most women at high risk for breast cancer choose chemoprevention with selective estrogen receptor modulators SERMs now referred to by the FDA as estrogen agonist antagonists the option that has also been the most successful

rapocloma | 01-02-2023 08:40

Neuron 95, 341 356 how fast does accutane work

rapocloma | 06-02-2023 01:58

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder