Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus voorspelt vervolging christenen

Markus 13:9-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-10-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: vervolging van christenen, Jezus, Olijfberg, toekomst

Samenvatting

Jezus vertelt zijn discipelen dat de christenen vervolgd zullen worden.

Bijbeltekst

9 Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen.
10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
11 En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.
12 En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden.
13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Uitleg

Deze tekst komt uit de onderwijzing die Jezus aan enkele leerlingen gaf over de toekomst. Hij bereidt de discipelen (en andere gelovigen) voor op onderdrukking. Jezus legt uit dat voorgeleiding aan stadhouders en koningen ook nut heeft: ze kunnen er een getuigenis afleggen. Dit tekstgedeelte wordt afgesloten met een bemoedigende zin: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat doet denken aan de zinnen in de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring.

Vervuld: ja

Christenen zijn altijd vervolgd geweest om hun overtuiging. Volgens het boek World Christian Trends. AD 30-AD 2200 zijn bijna 70 miljoen christenen gedood vanwege hun religie sinds de oprichting van de kerk. Bijna 65 procent hiervan zou in de twintigste eeuw om het leven zijn gebracht.