Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus vertelt wanneer de grote verdrukking begint

Markus 13:14-20 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-11-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: gruwel, verdrukking, tempel, televisie, Judea

Samenvatting

Jezus zegt dat er dagen van zware verdrukking aankomen. Hij raadt inwoners van Judea aan op het juiste moment te vluchten.

Bijbeltekst

14 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
15 En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen,
16 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen.
17 Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen!
18 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter.
19 Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.
20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

Uitleg

In zijn lessen op de Olijfberg kondigt Jezus zware verdrukking aan voor de inwoners van Judea (dat is de regio waar Jeruzalem in ligt). Hij adviseert de inwoners te vluchten, als ze de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zien staan waar het niet behoort. Door deze tekst met Mattheüs 24 en vooral Daniël 9:27 te vergelijken kunnen we een idee krijgen van wat hier bedoeld wordt. We lezen dat er iemand komt die een verbond versterkt, de offerdiensten afschaft en een gruwel plaatst. Veel uitleggers denken aan een afgodsbeeld gaat dat in de tempel wordt neergezet. Het feit dat inwoners van Judea hiervan getuige zijn, impliceert dat zoiets als televisie of internet moet zijn uitgevonden. De ze profetie impliceert ook dat de tempel weer gebouwd moet zijn en er geofferd moet worden.

Vervuld: nee

De gruwel is nog niet geplaatst in de tempel. Die is nog niet eens herbouwd en de offerdiensten zijn nog niet hervat.

Opmerkingen

Wat zou bedoeld worden met het inkorten van de dagen en waarom zou dat levens sparen?