Profetie in de Bijbel

Profetie

God velt het oordeel over de Filistijnen

Ezechiël 25:15-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-11-2013
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Filistijnen, Palestijnen, Gaza, oordeel, straf, uitroeien

Samenvatting

Ezechiël profeteert dat God ooit de Filistijnen zal straffen.

Bijbeltekst

15 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige vijandschap,
16 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen.
17 Ik zal geduchte wraak op hen oefenen, met grimmige straffen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik Mijn wraak op hen leg.

Uitleg

Ezechiël beschrijft dat God ooit de Filistijnen en de Kretenzers zal straffen. Waarschijnlijk worden hiermee de inwoners van de Gazastrook genoemd. Die wonen op de plek waar ooit de Filistijnen woonden, die waarschijnlijk ooit vanaf Kreta Kanaän waren binnengekomen. De Filistijnen hebben eeuwen in vijandschap met de joden geleefd. God zal hen uitroeien. De redenen:
- de Filistijnen hebben wraakzuchtig gehandeld;
- met hartgrondig leedvermaak hebben ze verderf gezaaid;
Interessant is dat de Filistijnen wanneer ze gestraft worden zullen weten dat het God is die ze straft.

Vervuld: nee

Als deze profetie betrekking heeft op de Palestijnen die in de Gazastrook wonen, is hij nog niet vervuld.

Gerelateerde profetieën

Inwoners Gazastrook zullen verdelgd worden (Zef. 2:5-7)