Profetie in de Bijbel

Profeet

Ezechiël

Leefde: zesde eeuw v.Chr.

Ezechiël leefde in ballingschap in Tel-Abib in Babel, vlak bij de rivier Kebar. Hij was de zoon van Buzi, een priester. Zelf diende Ezechiël ook als priester en hij profeteerde ongeveer 22 jaar. Dit was in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Ezechiël14 Ezechiël en Mozes: eeuwenlange straf voor de joden (Ez. 4:4-6)
Ezechiël waarschuwt voor ballingschap (Ez. 12:1-16)
Israël zal Edom aanvallen (Ez. 25:12-14)
God velt het oordeel over de Filistijnen (Ez. 25:15-17)
Tyrus wordt verwoest, de stenen in het water gegooid (Ez. 26:1-14)
God vertelt waar de duivel vandaan komt en wat zijn lot is (Ez. 28:11-19)
De joden zullen verspreid worden over de hele aarde (Ez. 34:2-6)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Het Seïrgebergte en de rest van Edom worden verwoest (Ez. 35:1-15)
Israël zal weer bewoond worden door joden (Ez. 36:1-15)
Het Joodse volk wordt verspreid over de aarde (Ez. 36:17-21)
Ezechiëls visioen van de beenderen (Ez. 37:1-14)
Israël wordt weer één land (Ez. 37:15-22)
Ezechiël beschrijft hoe Israël verdeeld wordt over de stammen (Ez. 48:1-29)

Terug