Profetie in de Bijbel

Profetie

Zacharia over het uiterlijk van de antichrist

Zacharia 11:17 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-10-2012 | 6 reacties
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Zacharia, antichrist, oog, arm, verlamd, blind, herder van niets

Samenvatting

Zacharia profeteert over het uiterlijk van de antichrist. Let op zijn arm en rechter oog.

Bijbeltekst

17 Wee de herder van niets,
die de kudde in de steek laat!
Het zwaard zal zijn arm treffen
en zijn rechteroog.
Zijn arm zal helemaal verstijven,
zijn rechteroog zal helemaal dof worden.

Uitleg

Zacharia typeert de antichrist als "de herder van niets" en laat zien dat hij mogelijk door uiterlijkheden te herkennen is. De man is met het zwaard getroffen op zijn arm en rechter oog. Zijn arm zal helemaal verstijven (verlamd?) en zijn oog helemaal dof (blind) worden. Mogelijk slaat Openbaring 13:3 ook op de antichrist. Daar wordt geschreven over een van de koppen van het beest, dat eruitzag als geslacht, maar de dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Vervuld: nee

De antichrist heeft zich nog niet geopenbaard. Die komt pas na de wegrukking van de gelovigen.

Reacties

Waarom zou dit op de antichrist duiden?
Is dit niet eerder iets als: "Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. (Mat 5:13)
Is dit niet eerder een waarschuwing naar predikers toe dat ze hun gemeente niet in de steek mogen laten?

Nico | 26-02-2016 19:31

Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat deze profetie betrekking heeft slechte predikers. Zacharia schrijft in vers 16 "Ik zal een herder in het land doen opstaan". Het meest waarschijnlijke is dat met 'het land', Israël bedoeld wordt. Daar gaat het twee verzen eerder ook al over (daar is sprake van Juda en Israël). Ik zie nergens de noodzaak 'het land' te vervangen door 'de kerk'. Wanneer je dat wel doet, loop je meteen tegen de vraag aan, wat er bedoeld wordt met "Het zwaard zal zijn arm treffen
en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden". Hoe ziet de straf er concreet uit voor dominees die hun gemeente in de steek laten en geldt die voor elke dominee die vertrekt?

Ook in andere Bijbelteksten zijn schapen vaak het beeld van het volk Israël en herders een beeld van de machthebbers of leidinggevenden.

Webmaster3 | 03-03-2016 16:18

Ok, ik ga mee dat het de antichrist is.
Maar wat is dan zijn relatie tot de kudde ?

Nico | 03-03-2016 18:40

Goeie vraag Nico. Als de kudde het volk Israël is en de herder van niets de antichrist, dan zou dat impliceren dat de antichrist Israël in de steek laat. Het zou kunnen betekenen dat de antichrist uit het Joodse volk komt (en dat in de steek laat). Het kan ook wijzen op een verbond dat hij met Israël voor zeven jaar sluit en na drie een een half jaar verbreekt (Dan. 9:27 ook Jes. 28:14-18 wijst hiernaar). Daarna toont hij zijn ware gezicht (Dan. 7:25, 8:24 en Op. 13).

Webmaster3 | 07-03-2016 17:53

Herder van niks duidelijktoch hij leidt niet als n leider van Gods volk hij leidt en t leidt naar niks niks slaande op de eeuwige verdoemenis ! N leider wordt geacht te leidden naar het goede er is maar 1 goede herder Jezus

Hitler stahlin jim jones etc leiders van niks

richard julen | 10-10-2016 04:45

Acharya T, Tringali S, Bhullar M, Nalbandyan M, Ilineni VK, Carbajal E, Deedwania P buy cialis without prescription In his eyes, everything farxiga can lower blood pressure around him often turned into flat paintings, and all kinds of strange screams sounded in his ears from time to time

Jurpive | 04-03-2023 14:53

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder