Profetie in de Bijbel

Profetie

Zacharia over het uiterlijk van de antichrist

Zacharia 11:17 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-10-2012
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Zacharia, antichrist, oog, arm, verlamd, blind, herder van niets

Samenvatting

Zacharia profeteert over het uiterlijk van de antichrist. Let op zijn arm en rechter oog.

Bijbeltekst

17 Wee de herder van niets,
die de kudde in de steek laat!
Het zwaard zal zijn arm treffen
en zijn rechteroog.
Zijn arm zal helemaal verstijven,
zijn rechteroog zal helemaal dof worden.

Uitleg

Zacharia typeert de antichrist als "de herder van niets" en laat zien dat hij mogelijk door uiterlijkheden te herkennen is. De man is met het zwaard getroffen op zijn arm en rechter oog. Zijn arm zal helemaal verstijven (verlamd?) en zijn oog helemaal dof (blind) worden. Mogelijk slaat Openbaring 13:3 ook op de antichrist. Daar wordt geschreven over een van de koppen van het beest, dat eruitzag als geslacht, maar de dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

Vervuld: nee

De antichrist heeft zich nog niet geopenbaard. Die komt pas na de wegrukking van de gelovigen.