Profetie in de Bijbel

Profeet

Zacharia

Leefde: zesde eeuw v.Chr.

Zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Hij begon zijn carrière als profeet in het tweede jaar van Darius, koning van Perzië (520 v.Chr.), ongeveer zestien jaar na de terugkeer van de eerste groep Joden na hun Babylonische ballingschap.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Zacharia16 Jeruzalem wordt een grote stad, God komt erin wonen (Zach. 2:1-13)
De tempel wordt herbouwd door een Priester/Koning (Zach. 6:9-15)
De messias rijdt Jeruzalem binnen op een ezel (Zach. 9:9)
Jezus komt vrede brengen op aarde (Zach. 9:10)
Joden zullen buiten Israël God blijven dienen (Zach. 10:9)
Jezus wordt verraden voor 30 zilverstukken (Zach. 11:12-13)
Zacharia over het uiterlijk van de antichrist (Zach. 11:17)
Alle volken op aarde zullen zich verzamelen tegen Israël (Zach. 12:2-3)
Israël wint de oorlog van landen die tegen Israël optrekken (Zach. 12:4-8)
De joden zullen Jezus zien (Zach. 12:9-14)
De schapen van de herder worden verspreid (Zach. 13:7)
Tweederde van de inwoners van Israël wordt gedood (Zach. 13:8-9)
Heidenvolken nemen nog één keer Jeruzalem in (Zach. 14:1-3)
De voeten van Jezus zullen staan op de Olijfberg (Zach. 14:4-9)
Straf voor de volken die tegen Jeruzalem hebben gestreden (Zach. 14:12)
Mensen uit alle landen vieren Loofhuttenfeest (Zach. 14:16-19)

Terug