Profetie in de Bijbel

Profetie

Zefanja over de ontruiming van de Gazastrook

Zefanja 2:4 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-11-2013 | gewijzigd: 27-07-2016
Profeet: Zefanja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Gaza, Gazastrook, Filistijnen, ontruiming

Samenvatting

Zefanja profeteert dat de Gazastrook ooit ontruimd zal worden.

Bijbeltekst

4 Want Gaza zal verlaten worden
en Askelon tot woestenij zijn;
Asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,
en Ekron zal ontworteld worden.

Uitleg

Zefanja schrijft in hoofdstuk 2 wat er zoal gebeurt voordat de dag van de toorn van de HEERE uitbreekt. Hij schrijft in vers 4 dat de Gazastrook verlaten zal worden. In de verzen die volgen schrijft Zefanja dat de Filistijnen die er blijven wonen gedood zullen worden en de Gazastrook een weidegebied zal worden.

Vervuld: ja

Israël heeft de Gazastrook in september 2005 verlaten. Alleen de Palestijnen zijn er achtergebleven. De hieropvolgende verzen vertellen hoe het hen vergaat.

Gerelateerde profetieën

Inwoners Gazastrook zullen verdelgd worden (Zef. 2:5-7)