Profetie in de Bijbel

Profeet

Zefanja

Leefde: zevende eeuw v.Chr.

Volgens de introductie van het boek Zefanja trad de profeet Zefanja op in Juda ten tijde van koning Josia. Josia regeerde over het koninkrijk Juda van 640 v.Chr. tot 609 v.Chr. Omdat uit de tekst valt af te leiden dat de profetieën werden uitgesproken toen Josia nog jong was, en de feitelijke regering van het land in handen lag van anderen, kan de periode dat Zefanja de aan hem toegeschreven profetieën uitsprak geplaatst worden tussen ongeveer 640 en 620 v.Chr.

Bron: Wikipedia.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Zefanja6 Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)
Zefanja over de ontruiming van de Gazastrook (Zef. 2:4)
Inwoners Gazastrook zullen verdelgd worden (Zef. 2:5-7)
Moab en Ammonnieten worden gestraft (Zef. 2:8-10)
God verandert de lippen van de volken (Zef. 3:9)

Terug