Profetie in de Bijbel

Profetie

Profetie van Jesaja over de Filistijnen

Jesaja 14:28-32 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-10-2012 | 4 reacties
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Filistijnen, Jesaja, vernietiging, staf, wortel, gifslang, rookwolk

Samenvatting

Jesaja profeteert hoe de Filistijnen aan hun eind komen.

Bijbeltekst

28 In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last.

29 Verblijd u niet, heel Filistea,
want de staf die u sloeg, is wel gebroken,
maar uit de wortel van de slang zal een gifslang voortkomen,
en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn.
30 Dan weiden de eerstgeborenen van de geringen,
en de armen zullen onbezorgd neerliggen;
maar uw wortel zal Ik van honger laten sterven
en uw overblijfsel zal die gifslang doden.
31 Weeklaag, poort! Schreeuw het uit, stad!
Wegsmelten van angst moet u, heel Filistea!
Want uit het noorden komt een rookwolk;
en in zijn gelederen blijft niemand achter.
32 Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden?
Dit: De HEERE heeft Sion gegrondvest;
en in haar vinden de ellendigen van Zijn volk een toevlucht.

Uitleg

Jesaja profeteert hoe de Filistijnen verslagen worden.

Er is sprake van:
- Een staf waarmee ze geslagen zijn, maar die gebroken is.
- Een gifslang die voortkomt uit de wortel van een slang.
- Vrucht van de gifslang is een vurige, vliegende draak.
- De wortel zal van honger sterven (maar de eerstgeborenen van de geringen en armen niet).
- Een angstwekkende rookwolk komt van het noorden het gebied binnen. Kennelijk gaat het om een leger dat binnentrekt, want er wordt gesproken over 'gelederen' waarin niemand achterblijft.

Vervuld: nee

Deze profetie is waarschijnlijk nog niet vervuld. In het gebied van de Filistijnen (Gaza) wonen nog steeds tegenstanders van Israel (Palestijnen).

Gerelateerde profetieėn

Inwoners Gazastrook zullen verdelgd worden (Zef. 2:5-7)
God velt het oordeel over de Filistijnen (Ez. 25:15-17)

Reacties

azelex how to use aldactone for bodybuilding Working with three other former inmates Prison Consultants will offer advice to incoming prisoners on the house rules, etiquette, how to work with the system, and how to navigate grades to get to open prison smoothly as possible which can enable you to have more visits and money to spend inside buy cialis online no prescription 1172 JCI58813DS1; spirochetes were fewer in number and moved more slowly in the calcaneal tendon at all time points analyzed Figure 1C and Supplemental Video 2

rapocloma | 25-01-2023 15:34

cialis vs viagra moxibustion or heat lamps

rapocloma | 30-01-2023 18:38

To make matters worse, you notice that you ve been waking up in the middle of the night to use the bathroom buy cialis online forum

rapocloma | 03-02-2023 10:18

If you are on hormonal birth control, you may go off of it and not know you have PCOS until you are trying to conceive without the right expectations buying cheap cialis online Those results are due next spring

Jurpive | 22-02-2023 02:52

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder