Profetie in de Bijbel

Profetie

Profetie van Jesaja over de Filistijnen

Jesaja 14:28-32 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-10-2012
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israel
Trefwoorden: Filistijnen, Jesaja, vernietiging, staf, wortel, gifslang, rookwolk

Samenvatting

Jesaja profeteert hoe de Filistijnen aan hun eind komen.

Bijbeltekst

28 In het jaar dat koning Achaz stierf, kwam deze last.

29 Verblijd u niet, heel Filistea,
want de staf die u sloeg, is wel gebroken,
maar uit de wortel van de slang zal een gifslang voortkomen,
en haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn.
30 Dan weiden de eerstgeborenen van de geringen,
en de armen zullen onbezorgd neerliggen;
maar uw wortel zal Ik van honger laten sterven
en uw overblijfsel zal die gifslang doden.
31 Weeklaag, poort! Schreeuw het uit, stad!
Wegsmelten van angst moet u, heel Filistea!
Want uit het noorden komt een rookwolk;
en in zijn gelederen blijft niemand achter.
32 Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden?
Dit: De HEERE heeft Sion gegrondvest;
en in haar vinden de ellendigen van Zijn volk een toevlucht.

Uitleg

Jesaja profeteert hoe de Filistijnen verslagen worden.

Er is sprake van:
- Een staf waarmee ze geslagen zijn, maar die gebroken is.
- Een gifslang die voortkomt uit de wortel van een slang.
- Vrucht van de gifslang is een vurige, vliegende draak.
- De wortel zal van honger sterven (maar de eerstgeborenen van de geringen en armen niet).
- Een angstwekkende rookwolk komt van het noorden het gebied binnen. Kennelijk gaat het om een leger dat binnentrekt, want er wordt gesproken over 'gelederen' waarin niemand achterblijft.

Vervuld: nee

Deze profetie is waarschijnlijk nog niet vervuld. In het gebied van de Filistijnen (Gaza) wonen nog steeds tegenstanders van Israel (Palestijnen).

Gerelateerde profetieën

Inwoners Gazastrook zullen verdelgd worden (Zef. 2:5-7)
God velt het oordeel over de Filistijnen (Ez. 25:15-17)