Profetie in de Bijbel

Profetie

JoŽl profeteert dat de Heilige Geest wordt uitgestort

JoŽl 2:28-29 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: JoŽl | Geadresseerde: IsraŽl
Trefwoorden: Heilige Geest, JoŽl, Pinksteren

Samenvatting

JoŽl schrijft dat God Zijn Geest zal uitstorten. Die blijkt niet alleen voor de joden te zijn.

Bijbeltekst

28 Daarna zal het geschieden
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouderen zullen dromen dromen,
uw jongemannen zullen visioenen zien.
29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Uitleg

JoŽl profeteert dat God ooit Zijn Geest zal uitstorten "op alle vlees". Uit vers 29 wordt duidelijk dat de Geest niet alleen voor de joden bedoeld is, maar ook voor "dienaren en dienaressen".

Vervuld: ja

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort op mensen met zeer verschillende achtergronden. Petrus zei die dag in zijn preek dat daarmee deze profetie van JoŽl in vervulling is gegaan (Handelingen 2:14-18).

Gerelateerde profetieŽn

Jesaja profeteert over de Heilige Geest (Jes. 44:3-5)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder