Profetie in de Bijbel

Profetie

Joël profeteert dat de Heilige Geest wordt uitgestort

Joël 2:28-29 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013 | 3 reacties
Profeet: Joël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Heilige Geest, Joël, Pinksteren

Samenvatting

Joël schrijft dat God Zijn Geest zal uitstorten. Die blijkt niet alleen voor de joden te zijn.

Bijbeltekst

28 Daarna zal het geschieden
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouderen zullen dromen dromen,
uw jongemannen zullen visioenen zien.
29 Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen
zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Uitleg

Joël profeteert dat God ooit Zijn Geest zal uitstorten "op alle vlees". Uit vers 29 wordt duidelijk dat de Geest niet alleen voor de joden bedoeld is, maar ook voor "dienaren en dienaressen".

Vervuld: ja

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort op mensen met zeer verschillende achtergronden. Petrus zei die dag in zijn preek dat daarmee deze profetie van Joël in vervulling is gegaan (Handelingen 2:14-18).

Gerelateerde profetien

Jesaja profeteert over de Heilige Geest (Jes. 44:3-5)

Reacties

Audrey rYtROzSDYDOG 6 27 2022 nolvadex On the one hand, blocking both IGF1R and IR can result in dose limiting hyperglycaemia, 46, 47 but, on the other hand, exclusively inhibiting IGF1R can cause compensatory activation of IR signalling

rapocloma | 28-01-2023 00:31

Isocarboxazid is a powerful MAO inhibitor buy clomid online from india Soluci??n para inhalar Fco

rapocloma | 01-02-2023 12:03

Give me an example of how these dreams can overlap concerning relationships cialis professional

Jurpive | 15-03-2023 06:31

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder