Profetie in de Bijbel

Profetie

Twee getuigen evangeliseren in Jeruzalem

Openbaring 11:3-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-12-2013 | gewijzigd: 12-02-2014
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: Mozes, Johannes, Elia, getuigen, profeteren, Jeruzalem, vuur

Samenvatting

Twee getuigen zullen drie en een half jaar profeteren in Jeruzalem. Wie hen wat wil aandoen, wordt gestraft.

Bijbeltekst

3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.
4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan.
5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.
6 Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

Uitleg

Johannes krijgt van een engel te horen dat in de periode voordat Jezus terugkomt op aarde twee getuigen 1260 dagen zullen profeteren in Jeruzalem. Uitgaand van een jaar dat in Bijbelse profetieën altijd 360 dagen heeft, gaat het om drie en een half jaar. De getuigen zullen zich waarschijnlijk niet populair maken. Als iemand hun schade wil toebrengen, komt er een verslindend vuur uit hun mond. Ook zijn ze in staat de hemel te sluiten zodat het niet regent, water in bloed te veranderen en de aarde met plagen te treffen.

Grote vraag is: wie zijn deze twee getuigen?
De eerste getuige is volgens de meeste bijbelkenners Elia. De joden verwachten hem jaarlijks met Pesach (ze houden een stoel voor hem vrij, voor het geval hij terugkomt). Van Elia is bekend dat hij vuur uit de hemel bad en droogte veroorzaakte. Ook weten wet dat Elia niet is gestorven, maar met vurige wagens naar de hemel ging.

Over de tweede getuige zijn de kenners het niet eens. Als kandidaten worden Mozes en Johannes genoemd. Mozes verscheen bij de verheerlijking op de berg, samen met Elia. Johannes was de enige apostel die geen martelarendood is gestorven, terwijl Jezus wel gezegd heeft dat zijn volgelingen als martelaar zullen sterven. Mogelijk gebeurt dat nog in de eindtijd.

Vervuld: nee

De twee getuigen hebben nog niet drie en een half jaar geprofeteerd in Jeruzalem.

Gerelateerde profetieën

De twee getuigen worden vermoord (Op. 11:7-13)