Profetie in de Bijbel

Profetie

De twee getuigen worden vermoord

Openbaring 11:7-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 14-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: getuigen, Mozes, Elia, aardbeving, opstanding, hemel, Jeruzalem

Samenvatting

Nadat twee getuigen drie en een half jaar geprofeteerd hebben in Jeruzalem, worden ze vermoord. Ze worden niet begraven en komen na drie en een halve dag weer tot leven en gaan naar de hemel.

Bijbeltekst

7 En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.
9 En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden.
10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.
11 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen.
12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.
13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.

Uitleg

Johannes profeteert dat de twee getuigen, nadat ze drie en een half jaar geprofeteerd hebben, gedood zullen worden. Mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen de lichamen zien liggen. Het gaat kennelijk om wereldnieuws dat - dankzij satellieten en internet - overal te zien zal zijn. Er zal gefeest worden en mensen zullen elkaar geschenken sturen, maar na drie en een halve dag slaat de feestvreugde om in angst. De levensgeest van God komt in de twee en ze staan op. Daarna horen ze een stem en gaan ze naar de hemel, nagekeken door hun vijanden. In hetzelfde uur zal ook een zware aardbeving zijn waarbij een tiende deel van Jeruzalem instort en zevenduizend doden vallen.

Vervuld: nee

De getuigen zijn nog niet begonnen met hun werk in Jeruzalem en nog niet gedood.

Gerelateerde profetieën

Twee getuigen evangeliseren in Jeruzalem (Op. 11:3-6)