Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt de verwoesting van de tempel aan

Mattheüs 24:1-2 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-10-2012 | gewijzigd: 10-03-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: tempel, verwoesting, Jezus, Olijfberg, discipelen

Samenvatting

Jezus zegt tegen zijn discipelen dat de tempel verwoest zal worden.

Bijbeltekst

1 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

Uitleg

Jezus loopt met zijn discipelen de tempel uit. Als de discipelen hem op de gebouwen van de tempel wijzen, profeteert Jezus dat de tempel verwoest zal worden. Niet een steen zal op de ander blijven staan. Na deze uitspraak lopen Jezus en zijn discipelen door naar de Olijberg waar Jezus vertelt wat er nog meer gaat gebeuren.

Vervuld: ja

De joodse historicus Josephus beschrijft dat de tempel in het jaar 70 werd verwoest en in brand gestoken door de Romeinen. Het goud waarmee het dak bedekt was zou gesmolten zijn en om het goud later te bemachtigen zouden de Romeinen geen steen op een ander hebben gelaten.

Maar hoe zit het met de klaagmuur? Traditioneel wordt die gezien als de westelijke muur van de tempel, en die staat nog overeind. Er zijn aanwijzingen dat de tempel niet stond op wat wij tegenwoordig 'de Tempelberg' noemen, maar iets ten zuiden daarvan, in de Stad van David. Hier is niets meer over wat herinnert aan een tempel (zelfs geen stuk muur).