Profetie in de Bijbel

Profetie

Jeremia profeteert dat uit Israël de Messias voortkomt die koning en priester is

Jeremia 30:21 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013 | 4 reacties
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël in ballingschap
Trefwoorden: Jezus, Melchizedek, priester, koning, Jeremia, ballingschap

Samenvatting

Een prachtige kerstprofetie. Jeremia profeteert dat Israël ooit een koning zal krijgen die tot God kan naderen; de Messias.

Bijbeltekst

21 Zijn Machtige zal één van hem zijn,
zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen.
Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen.
Want wie is hij die met zijn hart borg wordt
om tot Mij te naderen? – spreekt de HEERE.

Uitleg

Deze profetie van Jeremia is geschreven aan de joden die in ballingschap in Babel zaten. Jeremia schrijft dat het ooit goed zal komen. De joden zullen terugkeren naar hun land, ze zullen de tempel en het paleis in Jeruzalem herbouwen. Ook schrijft Jeremia dat uit Israël ooit een vorst zal voortkomen die mag naderen tot God. Het gaat om Jezus. Omdat Hij zelf God is, is hij de enige die tot God kan naderen. Interessant is ook dat we hier twee taken van Jezus zien: hij is koning en priester. De mysterieuze Melchizedek die in Genesis 14 opduikt, en als beeld van Jezus wordt gezien, had diezelfde twee taken.

Vervuld: gedeeltelijk

Jezus is geboren. Hij is mens maar ook God, en daardoor de enige die tot God kan naderen. Jezus heeft Zijn priesterlijke taak volbracht (het offer aan het kruis). Wel wachten we nog op het moment dat Hij op aarde zal regeren.

Gerelateerde profetien

De tempel wordt herbouwd door een Priester/Koning (Zach. 6:9-15)

Reacties

welke taak kreeg jeremia van jezus/god

hans | 04-06-2014 16:41

Hans, Jeremia kreeg eenvoudig de taak woorden van God over te brengen aan Israël. In Jeremia 1 beschrijft hij zijn roeping. Het werd op jongen leeftijd al aangesteld als een soort woordvoerder van God.

Webmaster3 | 05-06-2014 14:07

The patient had no history of using illicit drugs or alcohol cialis coupons 1 Severson EA, Baratz KH, Hodge DO, Burke JP

rapocloma | 25-01-2023 12:07

Drug withdrawal seizure cialis with dapoxetine

rapocloma | 30-01-2023 16:45

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder