Profetie in de Bijbel

Profetie

Een volk zal Jeruzalem inclusief tempel verwoesten

Daniël 9:26 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-12-2013 | gewijzigd: 13-12-2014
Profeet: Engel Gabriël | Geadresseerde: Daniël
Trefwoorden: Jeruzalem, tempel, vorst, verwoesting, Gabriël, Daniël, engelenvorst

Samenvatting

De engel Gabriël vertelt Daniël dat er een volk zal komen dat Jeruzalem (inclusief de tempel) zal verwoesten.

Bijbeltekst

Een volk van een vorst, een volk dat komen zal,
zal de stad en het heiligdom te gronde richten.

Uitleg

In Daniël 9 krijgt de profeet Daniël uitleg van engel Gabriël over wat er eeuwen later met zijn volk zal gebeuren. Gabriël vertelt dat de Messias wordt geboren, dat hij zal sterven en dat er een volk zal komen dat de stad en het heiligdom zal vernielen. Algemeen wordt aangenomen dat het hier gaat om de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 na Christus.

Interessant is dat Gabriël spreek over een volk van een vorst. Naar diezelfde vorst wordt verderop gewezen als degene die een verbond zal versterken en het slachtoffer en graanoffer doet ophouden. Het gaat hier waarschijnlijk om de antichrist die de offers in een toekomstige tempel zal laten stoppen. Omdat het dezelfde vorst is, wordt mogelijk niet gedoeld op een mens van vlees en bloed maar een engelenvorst op de achtergrond.

Vervuld: ja

Ja. In het jaar 70 is Jeruzalem, compleet met de tempel, verwoest. Jezus is gekomen voordat de tempel verwoest is.

Opmerkingen

Interessant is dat veel joden geloven dat Daniël hier doelt op de de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Voorafgaand daaraan moet de Messias dus gekomen zijn. Christenen hebben daarvoor een heel goede kandidaat: Jezus van Nazaret.

Gerelateerde profetieën

Verwoesting van Israël door de Romeinen voorspeld (Deut. 28:49-57)