Profetie in de Bijbel

Profetie

Verwoesting van Israël door de Romeinen voorspeld

Deuteronomium 28:49-57 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-12-2012
Profeet: Mozes | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, Romeinen

Samenvatting

In dit Bijbelgedeelte wordt geprofeteerd hoe Israël onder de voet gelopen wordt door de Romeinen vanaf het jaar 70.

Bijbeltekst

49 De HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat,
50 een meedogenloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is.
51 Het zal de vrucht van uw dieren en de vrucht van uw land opeten, totdat u weggevaagd bent. Het zal u geen koren, nieuwe wijn of olie overlaten, noch de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, totdat Hij u heeft omgebracht.
52 Het zal u benauwen in al uw poorten, totdat uw hoge en versterkte muren, waarop u in heel uw land vertrouwde, neervallen. Het zal u benauwen in al uw poorten, in heel uw land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.
53 U zult de vrucht van uw schoot eten, het vlees van uw zonen en van uw dochters, die de HEERE, uw God, u gegeven zal hebben, tijdens de belegering en in de nood waarin uw vijanden u doen verkeren.
54 De man onder u die weekhartig en zeer teergevoelig is, zal zijn broer, zijn innig geliefde vrouw en de rest van zijn zonen die hij nog over heeft, niets gunnen,
55 zodat hij aan niemand van hen iets van het vlees van zijn zonen dat hij eet, zal geven, omdat hij dan niets voor zichzelf overhoudt, tijdens de belegering en in de nood, waarin uw vijand u in al uw poorten zal doen verkeren.
56 De vrouw onder u die weekhartig en teergevoelig is, die nog nooit getracht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij daarvoor te teergevoelig en zachtaardig was, zal haar innig geliefde man, haar zoon en haar dochter niets gunnen
57 van haar nageboorte, die tussen haar benen naar buiten komt, en van haar zonen, die zij baart, want zij zal hen in het geheim opeten, vanwege het gebrek aan alles, tijdens de belegering en in de nood, waarin uw vijand u in uw poorten zal doen verkeren.

Uitleg

In Deuteronomium staan waarschuwingen aan Israël. Als het volk zich niet aan de geboden van God houdt, zal het gestraft worden. Één van die straffen wordt voltrokken door een volk van ver weg, dat een onverstaanbare taal spreekt en zeer meedogenloos is. Dit Bijbelgedeelte lijkt te beschrijven wat er vanaf het jaar 70 is gebeurd. Toen traden de Romeinen keihard op tegen de Joden in Israël.

Vervuld: ja

Vanaf 70 traden de Romeinen meedogenloos op tegen de joden in Israël.

Gerelateerde profetieën

Een volk zal Jeruzalem inclusief tempel verwoesten (Dan. 9:26)