Profetie in de Bijbel

Profetie

Heidenvolken nemen nog één keer Jeruzalem in

Zacharia 14:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-12-2013 | gewijzigd: 31-12-2013 | 1 reactie
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: heidenvolken, Jeruzalem Zacharia

Samenvatting

Kort voordat Jezus terugkomt om de tegenstanders van Israël te straffen, wordt Jeruzalem nog één keer ingenomen. Dit keer door alle heidenvolken.

Bijbeltekst

1 Zie, er komt een dag voor de HEERE
waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld.
2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen
voor de strijd tegen Jeruzalem.
De stad zal ingenomen worden,
de huizen zullen geplunderd,
en de vrouwen zullen verkracht worden.
De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken,
maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.
3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Uitleg

Hoofdstuk 14 van Zacharia vertelt in duidelijke woorden, wat er met Jeruzalem gaat gebeuren als Jezus terugkomt op aarde. Voordat het zover is, zullen alle heidenvolken de stad innemen, de huizen plunderen en de vrouwen verkrachten. De helft van de bewoners gaat in ballingschap, de rest blijft in de stad. In de verzen die volgen zien we dat hierna Jezus verschijnt en de strijd aanbindt met de heidenen.

Vervuld: nee

Jeruzalem is door veel legers ingenomen, maar nog niet tegelijk door "alle heidenvolken".

Reactie

We test this approach in a gene therapy model by correcting dystrophic SCs from a mouse lacking dystrophin using a Sleeping Beauty transposon carrying the human ??DYSTROPHIN gene use of viagra Whereas inactivation soon after injury was equally effective in decreasing the number of senescent TECs, inflammation, and fibrosis, it did not protect from tubular damage

rapocloma | 26-01-2023 08:23

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder