Profetie in de Bijbel

Profetie

De voeten van Jezus zullen staan op de Olijfberg

Zacharia 14:4-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-12-2013 | gewijzigd: 01-01-2014
Profeet: Zacharia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, Olijfberg, Jeruzalem, levend water

Samenvatting

Op de dag dat Jezus de tegenstanders van Israël verslaat, zal hij op de Olijfberg staan en zal die berg in tweeën splijten.

Bijbeltekst

4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.
5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

6 Op die dag zal het geschieden
dat het kostbare licht er niet zal zijn,
evenmin de dikke duisternis.
7 Maar er zal één dag zijn,
die de HEERE bekend zal zijn,
geen dag en geen nacht.
Het zal geschieden ten tijde van de avond
dat het licht blijft.
8 Op die dag zal het geschieden dat
er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen,
de ene helft ervan naar de zee in het oosten
en de andere helft ervan naar de zee in het westen:
's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.
9 De HEERE zal Koning worden
over heel de aarde.
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn
en Zijn Naam de enige.

Uitleg

Op de dag dat Jezus de tegenstanders van Israël verslaat (vers 3) zal Hij op de Olijfberg staan. Daarna gebeuren bijzonder dingen:
- De Olijfberg splijt in tweeën. Het ene deel van de berg wijkt naar het noorden, het andere deel naar het zuiden.
- Er ontstaat een dal (oost-west gericht).
- De bevolking van Jeruzalem zal via het dal vluchten. Dat is vreemd, want kort daarvoor heeft Jezus toch de tegenstanders verslagen. Mogelijk zijn ze bang door wat er met de Olijfberg gebeurt of jaagt de komst van Jezus ze angst aan.
- Jezus zal samen met de heiligen zijn intocht doen in Jeruzalem. Die heiligen zijn waarschijnlijk de christenen die bij de rapture van de aarde verdwenen en nu weer samen met Jezus terug zijn gekeerd op aarde.

Vervolgens gebeurt er iets met het licht. Er zal geen verschil meer zijn tussen dag en nacht. 's Avonds, als het donker hoort te worden, blijft het licht.

Vanaf deze dag zal er levend water stromen uit Jeruzalem. De ene helft stroom naar de Dode Zee, de andere helft naar de Middellandse Zee.

Jezus zal dan koning worden over de hele aarde.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekeerd op de Olijfberg, de berg is nog niet gesplitst, er stroomt nog geen levend water uit Jeruzalem, Jezus is nog niet koning over de aarde.