Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt de verwoesting van de tempel aan

Lucas 21:5-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-10-2012
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen (waarschijnlijk)
Trefwoorden: tempel, verwoesting, Jezus, discipelen

Samenvatting

Jezus profeteert dat de tempel in Jeruzalem verwoest wordt.

Bijbeltekst

5 En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij:
6 Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.

Uitleg

Jezus wordt door sommigen (volgens Mattheus zijn het zijn discipelen) gewezen op de tempel die ze mooi versierd is. hij zegt dat de tempel afgebroken zal worden. Als de discipelen vragen wanneer dat gaat gebeuren, geeft Jezus daar niet een rechtstreeks antwoord op. Wel vertelt hij over veel andere zaken die in de toekomst moeten gebeuren.

Vervuld: ja

In het jaar 70 is de tempel verwoest door de Romeinen.