Profetie in de Bijbel

Profetie

De vervolgers van christenen denken dat ze goed doen

Johannes 16:2-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 16-02-2014 | gewijzigd: 16-02-2014
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, discipelen, vervolging, Paulus, islam

Samenvatting

Jezus profeteert dat christenen vervolgd worden door mensen die denken dat ze daarmee God een dienst bewijzen.

Bijbeltekst

2 Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.
3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.

Uitleg

In Johannes 13, 14, 15 en 16 wordt beschreven wat er tijdens het laatste avondmaal gebeurde, maar vooral wat er door Jezus gezegd werd. Jezus geeft zijn leerlingen veel goede raad mee. In Joh. 16:2-3 lezen we dat de discipelen het niet makkelijk zullen krijgen: ze zullen uit de synagoge gegooid worden en vervolgd worden door mensen die menen dat ze daarmee God een dienst bewijzen. Jezus legt uit waarom ze dat doen: "omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet".

Vervuld: ja

Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we al over christenen die vervolgd worden. Paulus zegt in dat hij, voordat hij tot gelood van Jezus kwam, uit overtuiging christenen vervolgde (Hand. 22 en 26, Galaten1). Ook in onze tijd gaat de vervolging van christenen door. Nu gebeurt dat veel door moslims die menen dat ze Allah daarmee een dienst bewijzen. Kenmerkend van de islam is dat die godsdienst ontkent dat God (de Vader) een Zoon (Jezus) heeft gekregen.