Profetie in de Bijbel

Profetie

De man die Jezus' brood at, zou Hem verraden

Psalm 41:10 | Webmaster3 | ingevoerd: 18-03-2014 | gewijzigd: 18-03-2014
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Jezus, Judas, brood, verraad, David

Samenvatting

David dicht dat degene die zijn brood at, hem hard heeft nagetrapt. Jezus liet deze profetie in vervulling gaan.

Bijbeltekst

10 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde,
op wie ik vertrouwde, die mijn brood at,
heeft mij hard nagetrapt.

Uitleg

Psalm 41 beschrijft de problemen waarin David zit. In vers 10 schrijft hij dat hij zelfs is nagetrapt door degene op wie hij vertrouwde en die zijn brood at. In Johannes 18 lezen we dat dit een profetie is en dat Jezus hem in vervulling brengt. Bij het laatste avondmaal haalt hij de woorden van Psalm 41:10 aan. Hij zegt: "Wie Mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven". Later zegt Jezus dat iemand hem zou verraden. Als Johannes vraagt, wie de verrader is,zegt Jezus dat het degene is aan wie Hij een stuk brood geeft, nadat hij het ingedoopt heeft. Dat blijkt Judas Iskariot te zijn.

Vervuld: ja

Degene aan wie Jezus een stuk brood gaf, heeft Hem verraden.