Profetie in de Bijbel

Profeet

David

Leefde: 1010 - 970 v. Chr.

David was de jongste van de acht zonen van Isaï. Onverwachts werd hij gezalfd tot de opvolger van de toen heersende koning Saul. Hij schreef een groot deel van de Psalmen.

Bijbelboek Aantal Profetie
Bijbelboek Aantal Vervuld Profetie
Psalm13 God zal de koningen van de aarde oordelen (Ps. 2:1-12)
Kinderstemmen zullen God loven (Ps. 8:3)
Psalm over het lijden van Jezus aan het kruis (Ps. 22:14-18)
Om de kleding van Jezus zal gedobbeld worden (Ps. 22:19)
De HEERE doet mij schuilen in Zijn hut (Ps. 27:5-6)
Wie geen oog voor Gods daden heeft, wordt gestraft (Ps. 28:4-5)
Beenderen van de rechtvaardige worden niet gebroken (Ps. 34:20-21)
De man die Jezus' brood at, zou Hem verraden (Ps. 41:10)
David schuilt bij God totdat de rampen voorbij zijn (Ps. 57:1-2)
Ze lieten mij zure wijn drinken (Ps. 69:22)
God zal de tegenstanders van Israël vertrappen (Ps. 108)
De Messias zal heersen vanuit Sion (Ps. 110)
David beschrijft het Messiaanse rijk (Ps. 145:8-20)

Terug