Profetie in de Bijbel

Profetie

Bileam kan Israël alleen zegenen

Numeri 23:18-24 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-03-2014 | gewijzigd: 21-03-2014
Profeet: Bileam | Geadresseerde: Balak
Trefwoorden: Bileam, Balak, bezwering, vloek, leeuw, Juda

Samenvatting

Waarzegger Bileam, die de opdracht had Israël te vervloeken, spreekt een zegen en profetie uit over het volk. Het zal zijn tegenstanders verslaan.

Bijbeltekst

18 Toen hief hij zijn spreuk aan en zei:

Sta op, Balak, luister;
hoor mij aan, zoon van Zippor.
19 God is geen man, dat Hij liegen zou,
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.

Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
20 Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen:
als Hij zegent, kan ik het niet keren.

21 Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob;
ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan.
De HEERE, zijn God, is met hem,
en de jubelklank van de Koning is bij hem.

22 God heeft hen uit Egypte geleid;
Hij is hem als de horens van een wilde os.
23 Want er bestaat geen bezwering tegen Jakob
of waarzeggerij tegen Israël.

Er wordt in deze tijd over Jakob gezegd,
en over Israël, wat God gedaan heeft.
24 Zie, een volk, het staat op als een leeuwin,
als een leeuw richt het zichzelf op;
het gaat niet liggen, voordat het zijn prooi opgegeten heeft
en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft.

Uitleg

Koning Balak heeft waarzegger Bileam ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Maar in plaats van vervloekingen, spreekt Balak vier keer een zegen (en een profetie) uit over het volk. Dit is de tweede zegen van Bileam.

Hij zegt dat er geen bezwering of waarzeggerij tegen Israël bestaat. Dat klopt met de belofte die Abraham in Genesis 12 kreeg: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken". Wie Israël vervloekt, zal zelf vervloekt worden. In verschillende boeken wordt de relatie gelegd tussen rijken die de joden gingen vervolgen en de ondergang van die rijken (denk bijvoorbeeld aan het Derde Rijk van Adolf Hitler).

Verder ziet Bileam Israël als een leeuw, die niet gaat liggen voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers heeft gedronken. Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de inname van het beloofde land, maar misschien ook op de eindtijd, waarin Israël aangevallen wordt, maar uiteindelijk de tegenstanders verslagen zullen worden. Israël als leeuw, zien we ook in Genesis 49:9. Daar profeteert Jakob op zijn sterfbed over Juda: "Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer – wie zou hem durven wekken?"

Vervuld: ja

Wie Israël vervloekt, wordt zelf vervloekt.
Israël heeft het beloofde land ingenomen en de vijanden verslagen. Mogelijk wordt deze profetie in de eindtijd nog een keer vervuld.

Gerelateerde profetieën

Bileam profeteert dat Israël een bijzonder volk is (Num. 23:7-10)
Bileam: God zal tegenstanders van Israël verslaan (Num. 24:1-9)
Bileam profeteert dat Jezus de tegenstanders van Israël verslaat (Num. 24:10-25)